REALIZACJA PROJEKTU „Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police”

W obecnym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.01.00-32-K015/17-00.
W ramach projektu dzieci 3 – i 4- letnie uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą w doatkowych zajęciach:
– zajęcia nauki języka angielskiego,
– zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia prowadzone metodą M. Montessori.

W załącznikach poniżej szczegółowe zestawienia udzielanego wsparcia z funduszy unijnych w naszej placówce:

zestawienia dot. udzielonego wsparcia_Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach język angielski

zestawienia dot. udzielonego wsparcia_Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach rytmika

zestawienia dot. udzielonego wsparcia_Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach zajęcia logopedyczne (2)

zestawienia dot. udzielonego wsparcia_Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach zajęcia Montessori

Skip to content