DRODZY RODZICE

                    W związku z planowanym otwarciem przedszkola zwracam się z prośbą o określenie Państwa potrzeb dotyczących konieczności oddania dziecka pod opiekę przedszkola.
Jednocześnie informuję, że w okresie pandemii, zgodnie z rekomendacjami rządu, pierwszeństwo w korzystaniu z przedszkola będą miały dzieci:
– pracowników systemu ochrony zdrowia,
– pracowników służb mundurowych,
– pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
– realizujących zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

                      Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona zostanie również liczba dzieci w oddziale. W związku z powyższym Państwa zgłoszenie nie będzie równoznaczne z automatycznym przyjęciem dziecka do przedszkola. Będzie natomiast pomocne w organizacji pracy przedszkola.
Od 6 maja 2020 r. nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie przyjąć dzieci do placówki. Tworzymy procedury zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
                    O szczegółach poinformujemy Państwa po podjęciu przez Burmistrza Polic decyzji określającej termin i warunki organizacyjne otwarcia przedszkoli w Gminie Police.

Informację, zawierającą imię i nazwisko dziecka, miejsca pracy rodziców oraz deklarowane godziny pobytu w przedszkolu, proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: pp8@police.pl lub przekazać telefonicznie pod nr 91 3177354 do dn. 05.05.2020r. do godz. 12:00.

Dyrektor „Bajkowego” Przedszkola Publicznego Nr 8 w Policach
Lidia Wojnicz

Skip to content