Drodzy Rodzice!

Informujemy Państwa, iż z dniem 14 maja 2020 r. przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńcze.
Rodzice, którzy do dnia 05.05.2020 r. zgłosili chęć oddania dziecka pod opiekę przedszkola i przeszli wstępną weryfikację, otrzymają drogą mailową dokumenty, z którymi należy się rzetelnie zapoznać, uzupełnić, czytelnie podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie, przesłać na adres mailowy przedszkola najpóźniej do dnia 08.05.2020 r. Dyrektor w oparciu o otrzymane dokumenty podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Państwa dziecka do przedszkola otwartego od dnia 14.05.2020 r. Pozostałych rodziców/opiekunów, chcących oddać swoje dziecko pod opiekę przedszkola w późniejszych terminach, obowiązuje poniższa procedura:

Procedura przyjęcia dziecka do przedszkola
w czasie trwania pandemii Covid – 19
obowiązująca od dnia 14.05.2020 r. do odwołania.

1. Do danego przedszkola jest przyjmowane zdrowe dziecko, które uczęszczało do niego przed ogłoszeniem pandemii.
2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania placówki o chęci skorzystania przez dziecko z zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola na trzy dni przed podjęciem decyzji w tej sprawie.
3. We wstępnym zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko dziecka, miejsce pracy rodziców, godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: pp8@police.pl
5. Ze względu na warunki i możliwości organizacyjne przedszkola, o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola.
6. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
7. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci obojga rodziców/opiekunów pracujących lub rodziców/opiekunów pracujących, samotnie wychowujących dziecko.
8. W dalszej kolejności będą przyjmowane dzieci wg indywidualnych potrzeb rodziców i kolejności zgłoszeń.
9. Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń, rodzic/opiekun otrzymuje informację zwrotną o decyzji dyrektora w formie mailowej i telefonicznej.
10. Rodzice dzieci zweryfikowanych pozytywnie otrzymują dokumenty: deklarację zgłoszenia dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze w czasie pandemii wraz z załącznikami nr 1 i 2 /procedury dotyczące obowiązków rodziców ustalonych przez służby sanitarne i MEN/.
11. Z dokumentami należy rzetelnie się zapoznać, uzupełnić, czytelnie podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie, przesłać na adres mailowy przedszkola.
12. Dyrektor w oparciu o otrzymane dokumenty podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze, o czym informuje rodziców/opiekunów drogą telefoniczną lub mailową.
13. Rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola na czas pandemii na zajęcia opiekuńcze są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania ustaleń sanitarno-pandemicznych obowiązujących na terenie placówki do ich odwołania.

Dyrektor „Bajkowego” Przedszkola Publicznego Nr 8 w Policach

Skip to content