DRODZY RODZICE

Informujemy, ze od 1 września nowego roku szkolnego 2020/2021 przedszkole nadal funkcjonuje w
reżimie sanitarnym związanym z ryzykiem zarażenia COVID -19.
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. określono następujące zasady obowiązujące rodziców i opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci z przedszkola:
1. Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem na teren przedszkola.
2. Dziecko odbierane jest od rodzica / opiekuna w przedsionku przedszkola przez wyznaczonego pracownika . Odprowadza on dziecko do wyznaczonej szatni , w miarę potrzeby pomaga się przebrać i kieruje do sali zajęć.
3. Wyjątek stanowią dzieci nowoprzyjęte, mające problem z rozstaniem, które rodzic będzie mógł odprowadzić do szatni przy zachowaniu odpowiednich odległości i limitu osób przebywających we wspólnej przestrzeni. Dodatkowo osoby dorosłe wchodzące do placówki proszone są o dezynfekowanie rąk i zakrywanie ust i nosa maseczką.
4. Bocznymi drzwiami przy domofonie przekazujemy dzieci z grup: I,III,IV,VIII,IX, Drzwiami prowadzącymi do dużej szatni przekazujemy dzieci z grup : II, V, VI, VII .
5. Rodzice/opiekunowie pamiętają o zaznaczeniu obecności dziecka breloczkiem na czytniku znajdującym się przy wejściu do szatni. Rodzice/opiekunowie dzieci nowoprzyjętych otrzymają breloczki 1 września.
6. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun wywołuje je domofonem i zaznacza wyjście breloczkiem na czytniku. Oczekuje na odbiór dziecka ubranego przez pracownika.
W przedsionku przedszkola mogą przebywać jednocześnie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci zachowujące między sobą odpowiedni dystans.

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wspólnie podejmujemy działania :
1) do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe bez objawów chorobowych : gorączka, katar, kaszel, temperatura podwyższona do 37,5;
2) dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek, napojów, przytulanek;
3) do przedszkola nie przyjmuje się dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, lub jest zakażony,
4) rodzice/opiekunowie są zobowiązani do informowania przedszkola o każdej sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka i osób z najbliższego otoczenia , bezwzględnie w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem, po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
5) rodzice/opiekunowie zobligowani są do aktualizowania numerów telefonów kontaktowych
6) przedszkole w sytuacji zauważenia oznak infekcji u wychowanka niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów, który w trybie pilnym odbiera dziecko z przedszkola. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem wzywane są służby medyczne . Do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna dziecko przebywa z dorosłym opiekunem w odizolowanym pomieszczeniu,
7) stale dbamy o higienę dziecka: wielokrotnie myjemy ręce mydłem w płynie, codziennie przyprowadzamy dziecko do przedszkola w czystej wyprasowanej odzieży. W podpisanym woreczku tekstylnym zostawiamy w szatni ubrania na zmianę ( majteczki, spodenki, koszulkę),
8) w przedszkolu wielokrotnie wietrzymy sale zajęć, dezynfekujemy zabawki, stoliki, krzesła,
podłogi myjemy odpowiednimi płynami dezynfekującymi. Zamiast na dywanach w salach dzieci siedzą na piankowych matach, które można dezynfekować.
9) w ogrodzie dzieci przebywają naprzemiennie w wyznaczonych dla grup sektorach, przed wyjściem dzieci dezynfekujemy sprzęt ogrodowy,
10) nie organizujemy do odwołania imprez masowych , wyjść do teatru, wycieczek. Uroczystości wewnątrzgrupowe postaramy się fotografować , zdjęcia będziemy nadal zamieszczać na stronie przedszkola.
11) Kontakt z przedszkolem odbywać się będzie telefonicznie, e-mailowo, poprzez stronę internetową; nauczycielki z poszczególnych grup wspólnie z rodzicami ustalą sposoby komunikowania się , poinformują o organizacji spotkań z rodzicami .

Mam nadzieję, że wspólnie podejmowane działania, stosowanie się do zaleceń sprzyjać będą bezpieczeństwu dzieci i dorosłych , pozwolą zachować nas w zdrowiu. W obecnej sytuacji proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszelkie niedociągnięcia organizacyjne postaramy się modyfikować i usprawniać.
Z wyrazami szacunku – Lidia Wojnicz

Skip to content