OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

DRODZY RODZICE
W związku z nadal trwającym czasem pandemii również w tym roku
nie zostały zaplanowane dyżury letnie w innych placówkach.
Na terenie Gminy Police , dzieci wcześniej zapisane będą uczęszczały
do macierzystego przedszkola w okresie od 01.07.2021r. do 13.08.2021r..
W związku z powyższym prosimy rodziców , mających potrzebę oddania
dziecka do przedszkola w okresie wakacji, o wypełnienie druku zgłoszenia
i przekazanie do nauczycielek poszczególnych grup ( druk do pobrania w
sekretariacie lub ze strony internetowej).
Zgłoszenia należy dokonać w okresie od 04.05.2021r. do 14.05.2021r..
Prosimy o przemyślenie decyzji związanej z zapisem dziecka , podanie
dokładnych terminów i godzin pobytu, wcześniejsze zgłoszenie rezygnacji.
Osoby, które zgłoszą się po ustalonym terminie będą zapisywane na listę
rezerwową.
W przypadku nieprzewidzianych sytuacji , niezależnych od nas, istnieje
możliwość wprowadzenia zmian zarówno w formie zapisów jak i w
organizacji pracy w okresie wakacji.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola w okresie wakacji

Skip to content