Piosenki i zabawy ruchowe

Tor przeszkód
Zbuduj z rodzicami tor przeszkód z przedmiotów, które masz w domu! Krzesła, stół,poduchy, wszystko może się nadać. Czołgaj się, wspinaj, pokonuj tor przeszkód na czas.

Idę sobie tup, tup, tup – zabawa ruchowa ze śpiewem

Idę sobie tup ,tup, tup
O kałuże chlup, chlup, chlup
Za kałużą duży rów
Hop i idę dzielnie znów.

Wspinam się po drabinie
Idę po cienkiej linie.
schodzę po drabinie w dół
i kłaniam się wszystkim wpół.

Stoję prosto przy ścianie
Ręce opieram na niej
Pcham ścianę z całej siły
Nie jestem dla niej miły.

Mam ręce podniesione
Wiruję w prawą stronę
Teraz opuszczam ręce
W lewą stronę się kręcę

Już blisko jest wiosna
Zabawa ruchowo – naśladowcza z rymowanką.

Zróbcie koło ze skakanki. Do środka wchodzi ochotnik, pozostali uczestnicy zabawy powtarzają tekst rymowanki :
„Już blisko jest wiosna
– zielona, radosna….
Czym do nas przyjedzie?
Spróbuj odpowiedzieć!”
Osoba , która jest w środku prezentuje sposób poruszania się wybranym środkiem lokomocji. Uczestnicy naśladują prezentowany ruch, a następnie próbują odgadnąć o jaki pojazd chodzi, Kto udzieli poprawnej odpowiedzi wchodzi do koła.

Z kwiatka na kwiatek – Zabawa ruchowa.
Na podłodze układamy woreczki lub kartki papieru , które będą kwiatkami a dzieci siedzące na kwiatkach są „owadami”. Kiedy usłyszą dowolna muzykę „latają ” pomiędzy kwiatkami. Jak muzyka ucichnie siadają na wybranym kwiatku. Na dany sygnał rodzica przechodzą na następny kwiatek w określony sposób np. skacząc, czołgając się , turlają itp.

Taniec Mai

Piosenka o sprzątaniu

Zabawy ruchowe w domu
1. Szybko jak błyskawica – Ćwiczenia refleksu i usprawnianie wszystkich grup mięśni. dziecko spaceruje po pokoju. Na umówiony sygnał np. klaśniecie musi jak najszybciej wykonać jakąś czynność np. usiąść po turecku, na krześle, podskoczyć 3 razy itp.
2.Siłacze– Ćwiczenia motoryki dużej. Rodzic i dziecko trzymają razem piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do 3. Wygrywa ten kto przeciągnie piłkę.
3. Góra i dół– ćwiczenia dużych grup mięśni. Rodzic staje za dzieckiem. Podają sobie piłkę lub misia raz górą – nad głowami , następnie pod nogami .
4. Twist na siedząco– Ćwiczenia koordynacji ruchowej. Rodzic i dziecko siedzą do siebie odwróceni plecami. Ich zadaniem jest podawanie sobie piłki, misia nie odrywając od siebie pleców (odwracają się w lewą i prawą stronę).
5. W okopach– Ćwiczenia dużych grup mięśni. rodzic i dziecko leżą na brzuchu. Wyrzucają oburącz przed siebie papierową kulkę. Ich zadaniem jest doczołganie się do kulki.
6. Zaprzęgi– Ćwiczenia motoryki dużej. Dziecko siada na kocu, prześcieradle. Rodzic „zaprzęga wóz ” i ciągnie dziecko do ustalonego punktu. Następnie dziecko próbuje zawieść rodzica/ rodzeństwo.
7. Robot– Ćwiczenia dużych grup mięśni i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Rodzic staje naprzeciwko dziecka i udaje robota wykonując różne ruchy. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie ruchów. Następnie zamieniają się rolami.
8. Naleśnik– Ćwiczenia dużych grup mięśni. Dziecko kładzie się na podłodze / dywanie. Zadaniem rodzica jest „zawinięcie ” naleśnika – turlanie dziecka do wyznaczonego miejsca , ZANIM ZWINIE NALEŚNIK SMARUJE GO DŻEMEM – masaż.
9. Cyrkowcy– Ćwiczenia równowagi. Na podłodze rozkładamy skakankę, linkę. Należy przejść po lince na palcach z zachowaniem równowagi.
10. Szybko– wolno-Ćwiczenia motoryki dużej. Rodzic prezentuje dziecku np. skakanie, chodzenie , tupanie, bieganie w miejscu – biegniemy szybko. Następnie wolno maszerujemy.

Pomysły na zabawy ruchowe

Przywołujemy wiosnę!

Na ziemi zostaję – zabawa

zabawa – zatańcz ze mną

Zabawa – W górę, ręce w góre

Marcowe żaby

Marzec czarodziej

gimnastyka dla przedszkolaka

error: Content is protected !!