Kącik logopedy

W tym zadaniu potrzebujemy kostki do gr. Rzucamy kostką kilka razy, tak aby wylosować obrazek z każdej kolumny. Po wylosowaniu 5 obrazków budujemy opowiadanie na ich postawie.
stwórz opowiadanie

Na przedstawionej planszy mamy 4 obrazki w każdym rzędzie. 3 obrazki zawierają w nazwie głoskę [m]. Jeden obrazek nie pasuje do pozostałych ( nie zawiera tej głoski). Celem zadania jest odnalezienie słowa bez głoski [m] w każdym rzędzie.

3 w rzedzie [m]

„Dźwiękowe memo”
Do ćwiczenia potrzebujemy parzystej liczby opakowań (minimum 4 lub więcej) po jogurcie, małej wodzie lub plastikowych jajek z Kinder niespodzianki. Jeżeli pudełka są przezroczyste bądź różnego koloru, oklejamy kartką, żeby były zasłonięte i jednakowe. Do pudełek wsypujemy ryż, makaron, kamyki, itp. Każda rzecz wsypujemy do dwóch pudełek, tak aby tworzyły parę. Następnie mieszamy pudełka. Celem zadania jest odnalezienie pudełek, które wydają jednakowy dźwięk.

Odnajdź
Zabawa w dwóch wersjach:
Wersja 1 polega na odnajdywaniu przez dziecko rzeczy np. w danym kolorze lub zwierząt, rzeczy które można zjeść, ubrać itp.
Wersja 2 polega na odnajdywaniu obrazków, w nazwach których słychać daną głoskę.

odnajdź

Relacje przestrzenne

Ćwiczenia oddechowe

W dzisiejszym ćwiczeniu, dziecko rysuje na kartce chmurę i parasol. Z osobnej kartki wytnijcie „krople deszczu” za pomocą słomki (o średnicy mniejszej niż wielkość kropel) trzeba przenieść krople na kartkę, żeby utworzyć deszcz. Krople przenosimy poprzez zassanie ich słomką jak podczas picia

Różnicowanie fonemowe głoska [z]

Zadanie przeznaczone dla dzieci starszych z pomocą rodziców. Ma ono dwa cele. Pierwszym jest rozszyfrowanie wyrazu poprzez znalezienie odpowiednich pól, odczytanie przypisanych do nich sylab oraz utworzenie wyrazu. Drugim celem jest podzielenie wyrazów z drugiej kolumny na sylaby, znalezienie danych sylab w tabeli i napisanie współrzędnych. Wszystkie wyrazy opierają się o ćwiczenie zbitki głoskowej [kl] czyli szybkim przejściu języka z głoski tylnej do przedniej.

Zadanie pochodzi z książki Magdaleny Jarosz „Szyfrogramy logopedyczne szereg szumiący, syczący, cieszący głoski l i r”

Gra logopedyczna zwierzęta. Jeżeli możesz wydrukuj plansze, weź kostkę i pionki. Jeżeli nie, weź tylko kostkę i zapamiętuj gdzie stoisz. Poruszamy się po planszy zgodnie z ilością oczek wyrzucona na kostce. Wymawiamy poprawnie wyraz umieszczony na naszym polu. Oprócz tego trzeba usłyszeć czy w danym wyrazie słychać głoskę z szeregu syczącego [s, z, c, dz], szumiącego [sz, ż, cz, dż], czy może ciszącego [ś, ź, ć, dź]. Jeżeli staniemy na polu z wąskim końcem drabiny przeskakujemy na pole, które jest wskazywane przez drugi, szerszy koniec drabiny.
gra zwierzeta 3szeregi

Dzisiejsze szukanie różnic skupia się na wyrazach,. W których możemy utrwalać głoskę [r]. Wymawiając ją, czubek naszego języka wędruje na wałek dziąsłowy za górnymi zębami i drży.

Celem zadania jest znalezienie różnic między obrazkami. Podczas wypowiadania różnic należy się skupić na poprawnym wypowiedzeniu głosek syczących. Głoska [s] w obrazku z pokojem oraz głoska [c] w obrazku z latawcem. Głoski szeregu syczącego wypowiadamy poprzez złączenie zębów, ułożenie języka tak, aby opierał się o dolne siekacze oraz ułożeniu ust w uśmiech.
Jeżeli jest taka możliwość, można wydrukować obrazki, aby dziecko po odnalezieniu różnic je pokolorowało. Jeżeli nie wystarczy wskazać różnice pokazując na ekran.

Zdjęcia pochodzą z książki Barbary Czarnik „Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek s, z, c, dz”

Ponowna zabawa z kostką. Tym razem plansza zawiera wyrazy utrwalające głoskę [r]. Gra dla dwóch lub więcej osób, wygrywa ten, kto pierwszy wyrzuci wszystkie oczka kostką i wypowie poprawnie wyrazy z całej planszy.

loteryjka kostka r

Zasady gry są takie same jak poprzedniej. Rzucamy kostką i wygrywa osoba, która pierwsza wypełni całą planszę. W tej wersji jednak nie mówimy co jest na obrazku, zamiast tego wydajemy odgłos zwierzęcia, które widnieje na obrazku.
loteryjka zwierzęta odgłosy

Jeżeli możesz wydrukuj plansze dla każdego gracza, jeżeli nie narysuj samą tabelkę i zaznaczaj na niej, obserwując obrazki na ekranie. Gra jest przeznaczona dla dwóch lub więcej osób. Gracze na zmianę rzucają kostką i wypowiadają co jest na obrazku z daną ilością oczek oraz zaznaczają na danym polu np. guzikiem. Wygrywa osoba, która jako pierwsza, zapełni całą planszę. Jeżeli wyrzucisz pole, które zapełniłeś wcześniej, nie masz dodatkowego ruchu, wypowiadasz tylko nazwę obrazka i oddajesz kostkę następnemu graczowi w kolejce. W grze skupiamy się na głoskach opozycyjnych tylno/przedniojęzykowych, powstających na wskutek wybuchu powietrza po zetknięciu się danej części języka z podniebiem.
loteryjka z kostka k g – t d

Zasady są takie same jak w poprzednim zadaniu, jednak tym razem idziemy trasą, która zawiera głoskę [r].
W dzisiejszym zadaniu, musimy pokonać palcem trasę od startu do mety. Można przechodzić z pola tylko na to pole, z którym nasze jest połączone kreską. Jednak trasa musi być wyznaczona przez obrazki, w nazwach których słyszymy głoskę [r]. Można również wybrać wersję odwrotną i przejść od startu do mety po polach niezawierających [r]. Jeżeli dziecko ma problem z usłyszeniem głoski w wyrazie podczas jego wymawiania, to rodzic wymawia wyraz, a dziecko słucha.
znajdz trase r-l

W dzisiejszym zadaniu, musimy pokonać palcem trasę od startu do mety. Można przechodzić z pola tylko na to pole, z którym nasze jest połączone kreską. Jednak trasa musi być wyznaczona przez obrazki, w nazwach których słyszymy głoskę [sz]. Jest kilka prawidłowych dróg, można grać kilka razy. Można również wybrać wersję odwrotną i przejść od startu do mety po polach niezawierających [sz]. Jeżeli dziecko ma problem z usłyszeniem głoski [sz] w wyrazie podczas jego wymawiania, to rodzic wymawia wyraz, a dziecko słucha.
znajdz trasę [sz]

Wykorzystajcie zdjęcia z obrazkami z serii „opowiem Ci mamo” (załączone w 3 wcześniejszych ćwiczeniach) i odwroćcie zadanie. Tym razem niech rodzic opowiada co widzi na obrazku, a dziecko wskazuje, o którym obrazku słyszy. Na początku rodzic podaje jak największą ilość informacji, z czasem stopniujemy poziom trudności i skupiamy się np na jednym szczególe z danego obrazka. Do zadania można wykorzystać również inne obrazki np z książek dla dzieci lub Internetu. Im bardziej obrazki są do siebie podobne, tym trudniej dziecku zgadnąć.

Co słyszysz na początku?

Dzisiaj czytamy wierszyki zawierające głoski miękkie.
W trakcie wypowiadania głosek szeregu ciszącego [ś,ź,ć,dź] usta układają się w kółko, czubek języka opiera się o dolne zęby, a jego środek unosi się ku podniebieniu.

“Wyliczanka”

Jeden, dwa, trzy, cztery- pięć i
sześć.
Były dwa rowery- pięć i sześć.
Na rowerach dzieci- pięć i
sześć.
Rozrzuciły śmieci- pięć i sześć.
Potem gdy wracały- pięć i
sześć.
Śmieci pozbierały- pięć i sześć.

A. Chrzanowska , K. Szoplik

“Ziemniak”

Ziemniak jak już wiecie
znany jest na świecie.
Rośnie w ziemi dość głęboko,
nie ujrzy go nasze oko.

Jesienią, gdy w stodole snopki,
ziemniaki mają “wykopki”.
W workach są później więzione
do naszych piwnic wrzucone.
I już możemy przez rok cały
ziemniaczane jeść specjały.

A. Chrzanowska, K. Szoplik

“Głodny ślimak”

Pod jesionem ślimak śpi.
O czym głodny ślimak śni?
O cieście z wiśniami?
O plackach z czereśniami?
O kanapkach? O śledziku?
O świeżutkim naleśniku?
O powidłach śliwkowych?
Nie! O pysznych lodach śmietankowych!

A. Chrzanowska, K. Szoplik

Wymawiaj wyraźnie dr 🙂

Gdzie jest r?

Głoski szumiące są to [sz, ż/rz, cz, dż] natomiast syczące to [s, z, c, dz]
Szumiące – syczące

Dzisiejsze wierszyki skupiają się na głoskach przeniojęzykowo-zębowych. Czyli takich, powstałych na skutek uderzenia czubkiem językiem o zęby.
Ważne jest, aby dziecko podczas mówienia tych głosek, nie wysuwało języka pomiędzy zęby.

mde

Wiersze pochodzą z książki „Wierszyki ćwiczące języki czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci” autor: Marta Galewska-Kustra oraz Elżbieta i Witold Szwajkowscy

Domowe poszukiwanie.

Rodzic wybiera jedną głoskę i mówi ją dziecku, jego zadaniem jest chodzenie po mieszkaniu i znalezienie jak największej liczby przedmiotów z daną głoska w nazwie.
Np. gdy rodzic powie [r] dziecko szuka rzeczy, w których słyszy [r]: lustro, garnek, rajstopy…
Przy głosce [sz]: kasza, szalik, kosz, łóżko (mimo, iż piszemy ż, słyszymy [sz], a w zadaniu chodzi o głoski nie litery, czyli to co słyszymy, nawet jeżeli jest wbrew ortografii
Ważne: dziecko w tym momencie nie wymyśla słów z głowy, tylko podaje rzeczy widziane w mieszkaniu. Zadanie można wykonywać z różnymi głoskami.

Dzisiejszym celem jest usprawnianie narządów artykulacyjnych, czyli „gimnastyka buzi i języka”

Jeżeli możesz wydrukuj obrazki (możesz wydrukować podwójnie i zagrajcie w memo szukając par), jeżeli nie niech dziecko ogląda obrazki na ekranie i naśladujcie je językiem.

GWIAZDY: gwiazdy są na niebie więc przy szeroko otwartej buzi balujemy językiem gwiazdki na naszym „niebie” (podniebieniu)

PARASOL: wysuwamy szeroki język przed siebie, tworząc z niego parasol, tak jakbyśmy chcieli złapać na niego deszcz.

MIOTŁA: Wymiatamy językiem wszystko z buzi na zewnątrz. Zamiatamy ściany (policzki), sufit (podniebienie) oraz podłogę (dno jamy ustnej)

KOT: Kotek wypił mleczko i oblizuje się. Oblizujemy wargi przy szeroko otwartej buzi.

LODY: Wysuwamy język i udajemy, że jemy lody

PIŁKA: Strzelamy gole od bramki do bramki. Wsuwamy język raz w jeden, raz w drugi policzek, tak jakby to była nasza bramka.

KOŃ: Parskamy ustami i kląskamy językiem jak konik.

HUŚTAWKA: Bujamy język na boki, tak jakby był na huśtawce.

SERCE: Robimy dzióbek z warg i rozsyłamy buziaki.

RYBA: Udajemy, że łapiemy powietrze jak ryba lub ściągamy policzki robiąc rybie usta.


Obrazki pochodzą z gry „gimnastyka buzi i języka” firmy moje bambino

Przeczytaj dziecku wierszyki. Dziecko powinno spróbować powtarzać po rodzicu każdy wers wiersza. Wiersze te skupiają się na głoskach tylnojęzykowych, które powstają na skutek zwarcia tylnej części języka z podniebiem miękkim [k,g] lub szczeliny, utworzonej między tylną częścią języka, a podniebieniem miękkim.
Ważne, aby sprawdzić czy dziecko nie zamienia tych głosek na [t,d].Zdjęcia pochodzą z książki „Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci” Marta Galewska-Kustra oraz Elżbieta i Witold Szwajkowscy.

Celem zabawy jest pokazanie dziecku odgłosów różnych zwierząt w ich naturalnym brzmieniu. Rodzic może pokazać dziecku odgłosy, a dziecko próbuje je naśladować. Można również puścić dziecku odgłosy, nie pokazując ekranu i pozwolić dziecku zgadywać jakie zwierzę słyszy w tym momencie.

Na obrazkach przedstawione są wiersze, ćwiczące głoski dwuwargowe [b,p,m] oraz [pi, bi, mi].
Głoski dwuwargowe, ze względu na swoją „widoczność” zazwyczaj pojawiają się jako pierwsze w wymowie dziecka (stąd mama i baba) dlatego bardzo ważne jest, by były wywołane, jeżeli z jakiegoś powodu nie występują w wymowie oraz aby były wymawiane poprawnie. Głoski dwuwargowe powstają na skutek połączenia warg i określonego sposobu wydobycia powietrza.

ZAGADKI Z GŁOSKĄ [D]

Gdy wymawiamy głoskę [d], czubek języka powinien się podnieść i uderzyć o górne zęby, podczas wymawiania głoski [d] powietrze gwałtownie wydostaje się z buzi.

Daszek, ściany, okno, drzwi,
a w środku mieszkamy my. (dom)

Zimne i słodkie są do lizania,
dzieci je jedzą bez zachęcania.
Raz na patyku, a raz kręcone,
szczególnie latem bardzo cenione. (lody.)

Na swoim biurku ma go tata,
codziennie w nim sprawdza jaka jest data.
W nim zapisuje ważne spotkania,
by na nie zdążyć bez spóźniania. (kalendarz)

Stoi w kuchni zimna szafa,
w niej jogurty są Olafa
także sery i wędliny.
Ona produktom przedłuża terminy. (lodówka)

Mleczna, gorzka lub z orzechami,
wszyscy za nią przepadamy. (czekolada)

Potrzebny do obiadu, by zjeść kotleta
albo ziemniaki oraz krokieta.
Niestety zupy nim nie nabierzesz.
Twój brzuch będzie pusty, a pełne talerze. (widelec)

Jeśli chcesz czysty być i pachnący,
używaj go zawsze do mycia rączek.
Myj nim też buzię, nogi i brzuch,
a będzie z ciebie zdrowy zuch . (mydło)

Historyjki obrazkowe część 3 (opowiem Ci mamo)

Na każdym zdjęciu jest 6 obrazków, tworzących jedną historię. Dziecko wskazuje kolejność, w jakiej obrazki powinny być ułożone ( jeżeli jest taka możliwość można zdjęcia wydrukować i powycinać, a następnie poukładać w odpowiedniej kolejności, będzie wygodniej). Następnie, gdy dziecko wskaże poprawną kolejność zdarzeń, opowiada rodzicowi historię, która jest tu przedstawiona. Dziecko stara się mówić używając pełnych zdań zamiast pojedynczych słów.
Udanego opowiadania 🙂


Obrazki pochodzą z gry „opowiem Ci mamo” firmy Alexander

Logopedyczna pisanka
Potrzebne kartki papieru (kolorowe, lub białe) i słomka do picia.

Narysuj z dzieckiem kontur jajka na kartce (najlepiej wielkości a4). Z osobnej kartki powycinaj małe ozdoby do naszej pisanki dowolnego kształtu, mogą to być serduszka, kółeczka, kwadraciki, albo po prostu skrawki papieru (można użyć dziurkacza) Ważne jest aby każdy skrawek czy serduszko bylo większe od średnicy słomki, aby uniknąć zakrztuszenia. Jeżeli kartka, z której wycinanie ozdoby jest biała, najlepiej ja pokolorować, aby nasza pisanka była barwna.
Następnie przykładamy słomkę to naszych ozdób i „wssysamy” jakbyśmy próbowali pić. Tak długo, jak będziemy wciągać powietrze przez słomke, tak długo nasza ozdoba będzie się jej trzymała. W tym czasie przenosimy ja (cały czas na wdechu) na naszą pisankę i puszczamy (nie dmuchamy) robimy tak z pozostałymi ozdobami, aż nasza pisanka będzie kolorowa i udekorowana.
Ważne: im krótsza i szersza słomka, tym zadanie jest łatwiejsze. Jeżeli macie w domu różne rodzaje słomek możecie popróbować na różnych długościach.
Ćwiczenie to ćwiczy kontrolę oddechu oraz usprawnia podniebienie miękkie.

Weź do ręki pustą butelkę i ułóż przed ustami dziecka, tak aby znajdowała się dokładnie na środku.
Rodzic czyta dziecku wiersz podany poniżej lub inny tekst, zawierający głoski syczące [s, z c, dz] lub szumiące [sz, ż, cz, dż]
Podczas mówienia przez dziecko, butelka musi być umiejscowiona pod takim kątem, aby słowa do niej „wpadały”. Celem ćwiczenia jest nakierowanie dziecka na prawidłową realizację głosek w przypadku seplenienia bocznego. Jeżeli powietrze ucieka bokiem, tzn, że dziecko mówi wadliwie. Prawidłowa realizacja będzie słyszana w butelce 🙂
Jeżeli powietrze wydychane podczas mówienia nie dostaje się do butelki, znaczy, że język nie jest ułożony prawidłowo.

„Szara myszka”
Szara myszka w szafie mieszka
a na imię ma Agnieszka.
Ma w szufladzie trzy koszule,
kapelusze, szelki, sznurek.
Grywa w szachy, pisze wiersze,
tuszem robi szlaczki pierwsze.
Chętnie szynkę je i groszek,
kaszę, gulasz, gruszek koszyk.

Ćwiczenie usprawniające pamięć słuchową oraz koncentrację.

Zadanie polega na głośnym, powolnym przeczytaniu dziecku czytanki. Po wysłuchaniu dziecko odpowiada na pytania z dołu obrazka dotyczące wysłuchanego tekstu.

Czytanka pochodzi ze strony logopedarybka.pl

Historyjki obrazkowe część 2 (opowiem Ci mamo)

Na każdym zdjęciu są 4 obrazki tworzące jedną historię. Dziecko wskazuje kolejność, w jakiej obrazki powinny być ułożone ( jeżeli jest taka możliwość i będzie wygodniej, można zdjęcia wydrukować i powycinać, a następnie poukładać w odpowiedniej kolejności). Następnie, gdy dziecko wskaże poprawną kolejność zdarzeń, opowiada rodzicowi historię, która jest tu przedstawiona. Dziecko stara się mówić używając pełnych zdań zamiast pojedynczych słów.
Udanego opowiadania 🙂


Obrazki pochodzą z gry „opowiem Ci mamo” firmy Alexander

Ćwiczcie wierszyki, zawierające głoski miękkie razem z dziećmi. Podczas zapamiętywania dziecko również ćwiczy pamięć słuchową.

Wiersze pochodzą z książki „Wierszyki do języka gimnastyki”. Wydawnictwa Olesiejuk

Łamańce językowe.
Przeczytajcie poniższe łamańce językowe. Niech dziecko powtarza po rodzicach, najpierw słowo po słowie, później dłuższe fragmenty.

Wróbelek Walerek
Wróbelek Walerek miał mały werbelek,
werbelek Walerka miał mały felerek,
felerek werbelka naprawił Walerek,
wróbelek Walerek na werbelku gra!

Jerzy na wieży
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na drugiej wieży leży drugi Jerzy.
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że leży na wieży.
Leży Jerzy obok wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden leży Jerzy.
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy.

Kra krę mija
Idę, nos trę, kra krę mija, tu lis ma norę, sarna tor mija.
Kra krę mija. Lis ma norę, kret ma ryja. Idę i nos trę. Omijam tę krę. Nie idę tym torem, bo tu lis ma norę.
Kra krę omija. Kret ma ryja. Tu lis ma norę. Ominę ten tor. A ja nos trę.

Ćwiczenie utrwalające wymowę głosek miękkich, przy jednoczesnym rozwijaniu koncentracji wzrokowej.

Jeżeli możesz, wydrukuj obrazek. Dziecko musi znaleźć i pokolorować osiem szczegółów, którymi obrazki się różnią. Jeżeli nie możesz wydrukować, wskazujecie różnice palcem na ekranie.
Rodzic musi zwrócić uwagę, aby poprawnie były wymawiane głoski [ś, ź, ć, dź].

Powodzenia 🙂
Zadanie pochodzi z książki Barbary Czarnik „obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków – ćwiczenia wspomagające pracę logopedyczną głosek ś, ź, ć, dź”.

Kółko i krzyżyk
Narysuj plansze do gry w kółko i krzyżyk. Zasady standardowe (3 w rzędzie wygrywają). Na każdym z 9 kwadratów narysuj prosty, schematyczny obrazek zawierający głoskę, którą dziecko ćwiczy. Nazwę obrazka trzeba będzie wymówić 3 razy wybierając dane pole. Przed rozpoczęciem gry, powiedz dziecku co jest na danym obrazku. Jeśli nie chcesz rysować możesz napisać, a dziecko będzie powtarzać po rodzicu. Żeby plansza nie była jednorazowa możesz wykorzystać np. nakrętki i na nich narysować kółko i krzyżyk, a następnie kłaść je na planszy. Jeżeli masz możliwość, możesz wydrukować schematy obrazków a następnie ułożyć je na planszy.
Przykładowe słowa dla dzieci ćwiczących dane głoski:
[S] sukienka, spódnica, pasek, skarpetki, spodnie, parasol, kosa, sowa, pestka
[Sz] szafa, koszulka, wąż, kasztan, mysz, kapelusz, gruszka, szalik, kosz
[R] rakieta, trawa, trąba, tron, drogowskaz, trójkąt, kwadrat, trapez, trening
[L] lalka, lupa, laptop, lodówka, LEGO, laska, liść, lody, lampa

Ruletka artykulacyjna
TUTAJ

Dźwięki domu

Połóż na stole:
Kartkę papieru
Dwie metalowe łyżki
Dwie drewniane łyżki
Plastikowa butelkę
Szklankę z wodą i słomka
Pustą szklankę z łyżeczką
Pudełko ryżu
Słoik z czymś drobnym w środku
Wszystko inne co tylko przyjdzie do głowy

Następnie zasłoń dziecku oczy (np. apaszka) i wydaj dźwięk, którymś z przedmiotów ze stołu, (dmuchnij w słomkę, zamieszaj łyżeczką itp.) dziecko musi zgadnąć, co wydaje ten dźwięk.

Warto spróbować się zamienić. Rodzic zasłania swoje oczy, a dziecko wydaje dźwięki, żeby rodzic zgadywał.

W wersji trudniejszej można nie ustawiać niczego na stole. Zasłonić dziecku oczy, żeby zgadywało od razu. W tej wersji można wykorzystać otwieranie i zamykanie szafek, włączanie światła, strumień wody w kranie, dźwięk spłuczki itp.

Ćwiczenia te usprawniają umiejętności słuchowe.
Ćwiczą koncentrację słuchową ułatwiająca również koncentrację na dźwiękach mowy, niezbędna do poprawnej wymowy

Historyjki obrazkowe (opowiem Ci mamo)

Na każdym zdjęciu są 4 obrazki tworzące jedną historię. Dziecko wskazuje kolejność, w jakiej obrazki powinny być ułożone ( jeżeli jest taka możliwość i będzie wygodniej, można zdjęcia wydrukować i powycinać, a następnie poukładać w odpowiedniej kolejności). Następnie, gdy dziecko wskaże poprawną kolejność zdarzeń, opowiada rodzicowi historię, która jest tu przedstawiona. Dziecko stara się mówić używając pełnych zdań zamiast pojedynczych słów.
Udanego opowiadania 🙂

OBRAZKI

ZABAWY LOGOPEDYCZNE – GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA
WARGI:

 • Cmokanie (wysyłanie buziaków)
 • Parskanie jak konik
 • Uśmiech/dzióbek ( na zmianę dziecko wykonuje szeroki uśmiech po czym układa wargi w dzióbek, kilka zmian)
 • Rybka (wciąganie warg)
 • Trzymanie górnymi zębami dolnej wargi
 • Trzymanie dolnymi zębami górnej wargi
 • Przykrywanie dolnej wargi górną
 • Przykrywanie dolnej wargi dolną
 • Wciąganie obu warg

 

ODGŁOSY

Naśladowanie odgłosów zwierząt

 1. Wypowiadanie nazwy zwierzęcia i poproszenie dziecko o to by powiedziało „jak to zwierzę mów”
 2. Rodzic naśladuje zwierzę, a dziecko zgaduje o jakie chodziło

Nazwę zwierzęcia można połączyć z obrazkiem bądź ruchem, jakie dane zwierzę wykonuje

np.

żaba – kum kum

pies – hau hau

kot – miał

krowa – mu

indyk – gul gul

kura – ko ko ko

kogut – kukuryku

ptak – ćwir ćwir

mysz – pi pi pi

koń – iha ha

owca – beee

koza – meee

słoń – tu tuuu

osioł – io io

ryba – bul bul

dzięcioł – stuk stuk

oprócz zwierząt można dodać również przedmioty

bębenek – bam bam

dzwonek – bim bam

tramwaj – dzyń dzyń

telefon – dryń dryń

drzwi – puk puk

dzwonek do drzwi – ding dong

trąbka – trutu tu

flet – fiju fiju

woda – kap kap

buty – tup tup

kałuża – chlap chlap

wiatr – szu szu

 

 

Zabawy logopedyczne usprawniające język

 • Liczenie językiem górnych zębów przy otwartej jamie ustnej
 • Liczenie językiem dolnych zębów
 • Oblizywanie warg przy otwartej jamie ustnej
 • Sięganie językiem nosa
 • Wystawianie języka jak najdalej na brodę
 • Wypychanie policzka językiem, na zmianę lewy i prawy
 • Kląskanie jak konik
 • Przyklejanie całego języka do podniebienia i utrzymywanie go tak kilka sekund
 • „Zamiatanie” językiem jamy ustnej, podniebienia i policzków
 • Rysowanie językiem kółek na podniebieniu przy szeroko otwartej buzi
 • Utrzymywania płatka z dziurka (cheerios lub podobne kształtem) czubkiem języka o podniebienie przy otwartej buzi, aż się rozpuści
 • Przykleić do podniebienia kawałek chrupka kukurydzianego lub andruta i ściąganie go językiem przy szeroko otwartej buzi
 • Zlizywanie nutelli/miodu z walka dziąsłowego za górnymi językami przy szeroko otwartej buzi

Zabawy logopedyczne
Rusz językiem

Zabawy oddechowe!

 • Trzymanie kartki papieru/chusteczki dwoma palcami (kciuk na wysokości nosa) i dmuchanie na nią jednostajnym podmuchem, tak aby kartka unosiła się miarowo, na jednej wysokości.
 • Zdmuchiwanie słomką piórek/pomponów/chusteczek jak najdalej.
 • Dmuchanie lekko na zapaloną świeczkę, tak aby płomień „tańczył” ale nie został zdmuchnięty.
 • Stworzenie labiryntu na kartce ( np. z plasteliny) i dmuchanie kulki z papieru tak, aby przeszła sprawnie przez labirynt
 • „Burza w szklance wody” dmuchanie przez słomkę do szklanki z małą ilością wody
 • Trzymanie na wysokości podbródka pustej, plastikowej butelki na środku dolnej wargi i dmuchanie, tak aby powietrze lądowało w niej

 

Wiosenne odgłosy – nazywanie usłyszanych odgłosów (deszcz, żaba , śpiewające ptaki, itp.)

error: Content is protected !!