Rytmika

Materiały do zabaw muzyczno-ruchowych

• „Alfabet muzyczny” – dźwięki gamy –

• „Wartości rytmiczne nut” –

• „Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami” – część II

• „Ptaszek” – Lulitulisiowa piosenka dla młodszych dzieci –

Poznajemy dźwięki przyrody – odgłosy natury

Zagadki dźwiękowe

„Wesoła orkiestra” – utrwalenie wiadomości o instrumentach muzycznych –

💖 Piosenki
💖 „Laurka dla mamy” –

💖 „Dzień dziecka” – „Wszystkie dzieci nasze są” –

• „Chatka w kwiatki” –

• „Duszki leśne” –

• „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” –

• „Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami” –

Instrumenty muzyczne – wygląd, brzmienie –
utrwalenie c.d.


Instrumenty muzyczne – zagadki

Instrumenty muzyczne – wykonanie
praca plastyczno-techniczna


„Piosenka o instrumentach”

Poznajemy dźwięki przyrody – odgłosy zwierząt

Piosenki
• „Kle-kle boćku” –

• „Sto lat dla mamy i taty” –

• „Preludium – To dzięki Wam” –

• „Gimnastyka rączek” – prezentacja –

• „Wartości rytmiczne nut” – rozgrzewka –

Instrumenty muzyczne – utrwalenie

Jak narysować instrumenty muzyczne


Jak narysować klucz wiolinowy i nutki

Piosenki
• „Pszczółka śpi w ogrodzie” –

• „Mama w kuchni” –

• „Rysunek mamy” –

• „Moja wesoła rodzinka” –

• „Dźwięki wysokie i niskie” – rozgrzewka –

• Poznajemy instrumenty muzyczne: „Co tak pięknie gra” –

• Instrumenty muzyczne: dźwięki i odgłosy –

• Instrumenty perkusyjne: prezentacja, brzmienie, wykorzystanie
w utworach –

• Instrumenty dęte: blaszane i drewniane –

• „Bal na łące” – piosenka wiosenna –

Piosenki o mamie
• „Choć mam rączki małe” –

• „Jesteś mamo skarbem mym” –

• „Kocham Cię” –

Piosenki o tacie
• „Co powie tata” –

• „Tata jest potrzebny” –

Ćwiczenia na utrzymanie równowagi

• Ćwiczenia gimnastyczne:

• Ćwiczenia gimnastyczne z butelką:

• „Buty Basi” – zabawa z wykorzystaniem obuwia:

error: Content is protected !!