Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Przedszkole Publiczne

nr.8 w Policach

PROGRAM ZAJĘĆ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH .

REALIZACJA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZALECENIA DO PRACY:

-budowanie pozytywnej samooceny

-tworzenie klimatu akceptacji i rozumienia potrzeb

-wyjaśnianie trudnych dla chłopca sytuacji wychowawczych

CELE PRACY Z DZIECKIEM:

-wdrażać do współdziałania i działania na polecenie

-wspierać aktywność i samodzielność w samoobsłudze

-wspierać w dążeniu do celu i planować działania

-zachęcać do pomagania

-uczyć rozpoznawania emocji

-pomagać w sytuacjach wymagających odraczania zaspokojenia swoich potrzeb.

METODY:

-czynnościowe -angażujące dziecko w działaniu

-oglądowe-ilustracje ,historyjki obrazkowe

-słowne-rozmowy ,opowiadanie ,instrukcje słowne .

FORMY PRACY

-indywidualna

error: Content is protected !!