Nasze przedszkole

„Bajkowe” Przedszkole Publiczne Nr 8  w Policach rozpoczęło swoją działalność  w 1983r. w budynku  przeznaczonym dla potrzeb dzieci w wieku od 3 do 6  lat.

Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Księcia Bogusława X  w pobliżu głównych tras komunikacyjnych miasta. Przedszkole posiada duży ogród z bogatym drzewostanem i  żywopłotem, wyposażony w sprzęt do zabaw sprawnościowych oraz 2 piaskownice.
W dwupiętrowym budynku mieści się 9 przestronnych  sal zajęć dla dzieci , obszerne hole, szatnia dla dzieci, gabinety:  terapii logopedycznej, pedagoga specjalnego ,  pierwszej pomocy przedlekarskiej, metodyczny  – Marii Montessori, pomieszczenia biurowe, kuchnia z zapleczem. Każda sala zajęć wyposażona jest w sprzęt , pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków.   Część pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli w terapii logopedycznej, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostępna do zabaw i zajęć dla wszystkich  wychowanków została pozyskana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1999r. zmienił się charakter działalności placówki , ponieważ zaczęły uczęszczać do nas  także dzieci niepełnosprawne, które mogą przebywać w przedszkolu do 8 –go roku życia.
Obecnie w przedszkolu funkcjonuje  9  oddziałów :  4 oddziały ogólnodostępne i 5 oddziałów integracyjnych, w których razem ze zdrowymi rówieśnikami przebywają dzieci niepełnosprawne. Ogółem do przedszkola  uczęszcza  116 dzieci, z którymi pracuje 17 nauczycieli. Liczba oddziałów integracyjnych może ulegać zmianie w zależności od potrzeb rodziców.
Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi zdrowymi  posiada wykształcenie  w kierunku wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi posiadają dodatkowe kwalifikacje. Przedszkole zatrudnia także nauczyciela logopedę prowadzącego terapię mowy, nauczyciela rehabilitacji ruchowej, tyflopedagoga, surdopedagoga i innych specjalistów w zależności od potrzeb wychowanków .
Aby podnieść poziom oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych wobec wszystkich wychowanków nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i pogłębiają kompetencje zawodowe.

Dbając o  społeczny i emocjonalny rozwój dzieci przedszkole koncentruje swoje działania  także na  rozbudzaniu i wyzwalaniu ich aktywności twórczej, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień  artystycznych. Przedszkole posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu dziecięcych zabaw w teatr .Wprowadzamy dzieci w świat sztuki, pomagamy rozwijać umiejętności prezentowania się przed publicznością poprzez różne formy ekspresji artystycznej. Od wielu lat prowadzimy przeglądy dziecięcych teatrzyków przedszkolnych dla przedszkolaków z Gminy Police.
Przedszkole prowadzi również współpracę z wieloma instytucjami użyteczności publicznej:  policją, strażą pożarną, strażą miejską ,PPSSE, biblioteką, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną , szkołami podstawowymi ,gminnymi placówkami przedszkolnymi,  dzięki którym realizuje szereg programów edukacyjnych i podejmuje wiele nowatorskich działań.

No comments yet.

Leave a reply

Skip to content