Zajęcia dodatkowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

                       W PRZEDSZKOLU

Język angielski:

Nauka w formie zabaw organizowana w każdej grupie wiekowej od poniedziałku do piątku

Nauczyciel prowadzący – Justyna Kott

 

Religia:

Prowadząca katechezy nauczycielka Agnieszka Gazińska

Dla dzieci z grup: VI, VII, VIII, IX

według deklaracji rodziców.

 

Terapia mowy:

Prowadząca terapię nauczyciel logopeda Martyna Mucha

według zdiagnozowanych potrzeb dzieci

 

Rytmika z elementami muzykoterapii:

Prowadzący zajęcia : mgr sztuki Dariusz Skrobania – firma „SOUND”

Zajęcia prowadzone z dziećmi ze wszystkich grup

 

Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori:

Prowadząca zajęcia: Ewa Dołęga
Zajęcia prowadzone z dziećmi z grup: I, III, IV, V

 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

nauczyciel poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Ewa Dołęga 8,00-9,00 8,00-9,00
Katarzyna Drytkiewicz   8,00- 8,30 12,30

13,00

8,00-8,30

12,30 – 13,00

8,00- 8,30

12,30 – 13,00

 8,00 – 8,3012,30 – 13,00
Jolanta Siedlecka 8,00-9,00 12,30-13,00 8,00-8,30 12,30-13,00 8,00-8,30
Luiza Tarnawska 9,00-10,00 11,00 – 12,00
Zofia Waszkowska 8,30 -9,00 8,30-9,00
Piotr Klukowski 9,00 – 13,00

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wg potrzeb wychowanków:

Grupa II : 1 raz w tygodniu do 30 minut ( 7,30 – 8,00)

Grupa IV: 2 razy w tygodniu do 30 minut ( 12,30 – 13,00)

 

Rajdy piesze

Organizator – nauczycielki: Irena Bulasińska, Zenona Kupidura, Magda Bańkowska, Beata Wrześniewska

Rajdy organizowane są dla dzieci i ich rodziców w soboty raz w miesiącu.

error: Content is protected !!