Zajęcia dodatkowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

                       W PRZEDSZKOLU

Język angielski:

Nauka w formie zabaw organizowana w każdej grupie wiekowej od poniedziałku do piątku

Nauczyciel prowadzący – Dorota Jany

 

Religia:

Prowadząca katechezy nauczycielka Agnieszka Gazińska

Dla dzieci z grup: VI, VII, VIII, IX

według deklaracji rodziców.

 

Terapia mowy:

Prowadząca terapię nauczyciel logopeda Martyna Mucha

według zdiagnozowanych potrzeb dzieci

 

Rytmika z elementami muzykoterapii:

Prowadzący zajęcia : mgr sztuki Dariusz Skrobania – firma „SOUND”

Zajęcia prowadzone z dziećmi ze wszystkich grup

 

Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori:

Prowadząca zajęcia: Luiza Tarnawska

 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

nauczyciel

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Zofia Smolińska          
Katarzyna Drytkiewicz          
Magdalena Bartoszek          
Luiza Tarnawska          
Natalia Łagódka          
 Piotr Klukowski          
Marta Kuczyńska          

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wg potrzeb wychowanków:

Grupa II : 1 raz w tygodniu do 30 minut ( 7,30 – 8,00)

Grupa IV: 2 razy w tygodniu do 30 minut ( 12,30 – 13,00)

 

Rajdy piesze

Organizator – nauczycielki: Irena Bulasińska, Zenona Kupidura, Magda Bańkowska, Beata Wrześniewska

Rajdy organizowane są dla dzieci i ich rodziców w soboty raz w miesiącu.

error: Content is protected !!