Opłaty

Opłaty za przedszkole

 Opłaty za przedszkole należy dokonywać

do 15 – tego każdego m-ca przelewem na konto bankowe :

17 1240 3927 1111 0010 6048 7776

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w poszczególnych godzinach wynoszą:

 6.00 – 7.00 – 1 zł

7.00 – 8.00 – 1 zł

9.00 – 14.00 – BEZPŁATNIE

14.00 – 15.00 – 1 zł

15.00 – 16.00 – 1 zł

16.00 – 17.00 – 1 zł

 

Wyżywienie – 6 zł dziennie

Opłaty na fundusz Rady Rodziców należy wpłacać w przedszkolu u Nauczycielek na grupie dziecka

Prosimy nie dokonywać wpłat na konto bankowe z ubiegłych lat.

Zajęcia bezpłatne:

  1. Zabawy z językiem angielskim
  2. Rytmika z elementami muzykoterapii
  3. Terapia mowy
  4. Religia (dzieci 5 – i 6 – letnie)
  5. Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego
  6. Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  7. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wg potrzeb wychowanków
  8. „Mali Badacze” – koło zainteresowań

 

error: Content is protected !!