Kadra przedszkola

Kadra przedszkola

Dyrektor Przedszkola – mgr Lidia Wojnicz
Społeczny zastępca dyrektora – mgr Irena Bulasińska

NAUCZYCIELE:

mgr Katarzyna Angierman
(kwalifikacje: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Magda Bańkowska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

mgr Magdalena Bartoszek
(kwalifikacje: Pedagogika Specjalna, specjalizacja- Edukacja i rehabilitacja osoba niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, Pedagogika wczesnej edukacji, profil nauczycielski, Pedagogika Specjalna, specjalność- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wczesna interwencja. Licencjat: Fizjoterapia)

mgr Irena Bulasińska
(kwalifikacje: SN – wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe – ruch w nauczaniu zintegrowanym)

mgr Katarzyna Drytkiewicz
(kwalifikacje: mgr pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej, studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną)

mgr Anna Goliszewska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności: rewalidacja osób upośledzonych umysłowo, studia podyplomowe – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną)

mgr Magdalena Handke – Buczkowska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Dorota Jany
(kwalifikacje: Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Katarzyna Kaczmarek
(kwalifikacje: Pedagogika elementarna i integracyjna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Izabela Kalita
(kwalifikacje: SN-wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki przedszkolnej)

mgr Patrycja Kapica
(kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią korekcyjno- kompensacyjną)

mgr Anna Kęsy
(kwalifikacje: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, mgr poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

mgr Justyna Kott
(kwalifikacje: mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne)

mgr Marta Kuczyńska
(kwalifikacje: licencjat – edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia, studia magisterskie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Natalia Łagódka
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe: logopedia i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowych, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

mgr Izabela Nykiel
(kwalifikacje: mgr pedagogiki przedszkolnej,
studia podyplomowe – Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia)

mgr Anna Ordak – Radny
(kwalifikacje: mgr pedagogiki ogólnej, studia podyplomowe – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną)

mgr Żaneta Pieniawska
(kwalifikacje: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Katarzyna Pietrzyk
(kwalifikacje: filologia słowiańska, logopedia, Pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna)

mgr Luiza Tarnawska
( kwalifikacje: Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury, mgr pedagogiki ogólnej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Małgorzata Utrat
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, socjoterapia)

mgr Zofia Waszkowska
(kwalifikacje: licencjat- pedagogika rewalidacyjna i edukacyjna przedszkolna, studia magisterskie – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, studia podyplomowe – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualna, tyflopedagogika)

mgr Monika Zaorska
(kwalifikacje: SN – wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe – terapia i diagnoza pedagogiczna)

ADMINISTRACJA:
1. mgr Dorota Agnieszka Wiśniewska (główna księgowa)
2. Ewa Tarkowska (sekretarz)

OBSŁUGA:
1. Aneta Szmit (woźna)
2. Barbara Chmiel (woźna)
3. Beata Wojnas (woźna)
4. Bronisława Krajewska (woźna)
5. Halina Przestrzelska (woźna)
6. Joanna Kaźmierska (woźna)
7. Katarzyna Młynarczak (woźna)
8. Maja Sokołowska (woźna)
9. Tatjana Rucińska (woźna)

10. Katarzyna Kamińska (woźna główna)

10. Wioleta Nowakowska(pomoc nauczyciela)
11. (pomoc nauczyciela)

12. Ilona Węgrzyn (pomoc kuchenna)
13. Monika Rębisz (pomoc kuchenna)
14. Marta Kosobucka (pomoc kuchenna)
15. Zofia Kuchczyńska (kucharz)

16. Sławomir Kasztelan (konserwator)

No comments yet.

Leave a reply

Skip to content