Kadra przedszkola

Kadra przedszkola

Dyrektor Przedszkola – mgr Lidia Wojnicz
Społeczny zastępca dyrektora – mgr Zenona Kupidura

NAUCZYCIELE:

mgr Katarzyna Angierman
(kwalifikacje: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Magda Bańkowska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

mgr Irena Bulasińska
(kwalifikacje: SN – wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe – ruch w nauczaniu zintegrowanym)

mgr Katarzyna Drytkiewicz
(kwalifikacje: mgr pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej, studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną)

mgr Anna Goliszewska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności: rewalidacja osób upośledzonych umysłowo, studia podyplomowe – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną)

mgr Magdalena Handke – Buczkowska
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Dorota Jany
( kwalifikacje: Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Izabela Kalita
(kwalifikacje: SN-wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki przedszkolnej)

mgr Piotr Klukowski
(kwalifikacje: Medyczne Studium Zawodowe- technik fizjoterapii, studia licencjackie – pedagogika w zakresie specjalności : doradztwo społeczne, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki ogólnej i szkolnej, Kurs Kwalifikacyjny z Pedagogiki Leczniczej dający kwalifikacje do pracy z osobami przewlekle chorymi i z dysfunkcją narządów ruchu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych i leczniczych, Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki)

mgr Justyna Kott
(kwalifikacje: mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne)

mgr Marta Kuczyńska
(kwalifikacje: licencjat – edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia , studia magisterskie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Natalia Łagódka
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe: logopedia i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowych, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

mgr Martyna Mucha
( kwalifikacje: licencjat – edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia nauczycielska, studia magisterskie – pedagogika małego dziecka)

mgr Izabela Nykiel
(kwalifikacje: mgr pedagogiki przedszkolnej)

mgr Anna Ordak – Radny
(kwalifikacje: mgr pedagogiki ogólnej, studia podyplomowe – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną )

mgr Żaneta Pieniawska
(kwalifikacje: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

mgr Jolanta Siedlecka
( kwalifikacje: SWP, mgr pedagogiki rewalidacyjnej)

mgr Luiza Tarnawska
( kwalifikacje: Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury, mgr pedagogiki ogólnej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Małgorzata Utrat
(kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, socjoterapia)

mgr Zofia Waszkowska
(kwalifikacje: licencjat- pedagogika rewalidacyjna i edukacyjna przedszkolna, studia magisterskie – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, studia podyplomowe – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualna, tyflopedagogika)

mgr Katarzyna Woś
(kwalifikacje: licencjat – pedagogika resocjalizacyjna, studia magisterskie – pedagogika ogólna, studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika i edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

mgr Monika Zaorska
(kwalifikacje: SN – wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe – terapia i diagnoza pedagogiczna)

ADMINISTRACJA:
1. mgr Dorota Agnieszka Wiśniewska (główna księgowa)
2. Ewa Tarkowska (sekretarz)

OBSŁUGA:
1. Aneta Szmit (woźna)
2. Barbara Chmiel (woźna)
3. Beata Wojnas (woźna)
4. Bronisława Krajewska (woźna)
5. Halina Przestrzelska (woźna)
6. Joanna Kaźmierska (woźna)
7. Katarzyna Młynarczak (woźna)
8. Maja Sokołowska (woźna)
9. Tatjana Rucińska (woźna)

10. Anna Młodoszewska (pomoc nauczyciela)
11. Beata Wrześniewska (pomoc nauczyciela
12. Izabela Marszał (pomoc nauczyciela)

13. Anna Piwkowska (pomoc kuchenna)
14. Monika Hasior (pomoc kuchenna)
15. Marta Kosobucka (pomoc kuchenna)
16. Zofia Kuchczyńska (kucharz)

17. Sławomir Kasztelan (konserwator)

error: Content is protected !!