Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2017/2018

 
Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Marta Petera
Sekretarz Rady Rodziców – p. Magdalena Zawadzka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Strzemecka
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Aneta Szczukiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej P. Iga Lis
Członek Rady Rodziców – p. Anna Twardziak
Członek Rady Rodziców – p. Elwira Stępkowska
Członek Rady Rodziców – p. Ewelina Bienias
Członek Rady Rodziców – p. Anna Haleczko
Skarbnik – p. Bronisława Krajewska

Skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele wszystkich grup przedszkolnych, którym można zgłaszać sugestie dotyczące organizacji pracy placówki.
Wszelkie zapytania, wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia przez dyrektora przedszkola.

Składki na Radę Rodziców będą zbierane doraźnie przez panie nauczycielki z grup oraz skarbnika p. Bronisławę Krajewską z grupy VI

Poniżej do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców

No comments yet.

Leave a reply

error: Content is protected !!