Ramowy rozkład dnia

I ORGANIZACJA GRUPY

6.00 – 8.20

 •  schodzenie się dzieci,
 • praca korekcyjno – kompensacyjna i praca z dzieckiem zdolnym,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne, terapii logopedycznej,
 • zabawy swobodne.

8.20 – 8.30

 •    zabawy ruchowe ze śpiewem lub tańcem, gimnastyka.

ŚNIADANIE

8.30 – 9.00  

 • zabiegi higieniczne w łazience,
 • pomoc w przygotowywaniu stolików do posiłku,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

II ZAJĘCIA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE

9.00 – 9.30 ( dzieci młodsze)

9.00 – 10.00 ( dzieci starsze)

 • zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wynikające z realizacji podstawy programowej ( zabawy dydaktyczne rozwijające mowę i myślenie ruchowe, umuzykalniające, badawcze, plastyczne )

DRUGIE ŚNIADANIE

10.00- 10.15 

 • zabiegi higieniczne w łazience,
 • pomoc dyżurnych w przygotowywaniu stolików,
 • doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

III ZABAWY SWOBODNE, POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU LUB ZABAWY SWOBODNE I RUCHOWE W SALI I NA HOLU

10.15 – 11.45 

 • czynności samoobsługowe w szatni,
 • czynności porządkowe w ogrodzie, zabawy i gry organizowane przez nauczycielkę,
 • spacer,
 • wycieczka,
 • zabawy wg pomysłów dzieci oraz inspirowane przez nauczycielkę.

OBIAD

11.45- 12.00

 • zabiegi higieniczne,
 • pomoc dyżurnych przy nakrywaniu stolików,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

IV CZAS RELAKSU

12.15 – 14.00

 • ( grupy młodsze) – odpoczynek poobiedni na leżakach
 • ( grupy starsze)   – relaksacja, zabawy integracyjne, zabawy swobodne, udział w zajęciach dodatkowych

PODWIECZOREK

14.00 – 14.15

 • zabiegi higieniczne w łazience,
 • pomoc dyżurnych w przygotowywaniu stolików,
 • doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

V ZABAWY SWOBODNE I INTEGRACYJNE

14.20 – 17.00 

 • zabawy ruchowe,
 • praca indywidualna,
 • zabawy swobodne,
 • zabawy integracyjne o charakterze wychowawczym ,
 • prace porządkowe.

 

 

 

Skip to content